Energivenligt og bæredygtigt?
Få overblik over de grønne løsninger i nybyggeri

Nye huse er som udgangspunkt meget energivenlige, men der findes faktisk endnu flere grønne løsninger som nemt og enkelt kan integreres i dit nye drømmehus.
Del: 

Verden er i fuld gang med den grønne omstilling, og også inden for byggebranchen har man i årevis bygget lavenergihuse og forsket i, hvad der er den optimale løsning for såvel pengepungen som miljøet.
Men det kan være svært at få et overblik over begreberne, lovgivningen og ikke mindst priserne. Få her gode råd til, hvad man skal være opmærksom på ved integration af grøn energi i et nyt hus, hvad enten
det er regnvandsopsamling, jordvarme, luft til vandvarmepumpe eller solceller.

“En investering i alternative energiformer skal ikke kun handle om priser, men om at bidrage til den grønne omstilling. Når det er sagt, er det faktisk en god økonomisk investering på den lange bane”, udtaler Jan Skovgaard Hansen, Adm. direktør hos Lind og Risør.
Naturligvis er der omkostninger forbundet med etableringen, men læg dertil, at nogle energiformer derefter er næsten gratis. Sat op imod de eksisterende alternativer og nutidens høje energipriser er det altså en god idé at tænke grønt.
Jordvarme er de seneste år blevet en meget attraktiv opvarmningskilde der især egner sig til et nyt og godt isoleret hus med gulvvarme og i ringere grad til et ældre, dårligt isoleret hus med traditionelle radiatorer, idet varmetabet er for stort. ”I princippet kan man integrere jordvarme i de fleste nye byggerier, men der er tre hovedparametre, som altid skal tages i betragtning. Husets størrelse, grundens areal og jordbundsforholdene omkring huset”, fortæller Jan Hansen og fortsætter: “Grundens areal får selvfølgelig mindre betydning hvis det udføres med lodrette boringer, men denne installation er også væsentlig
dyrere i etablering. Indeholder jordbunden meget sand, kan det kræve en ekstra omkostning til flere jordvarmeslanger”.
Et alternativ til jordvarme kan være en luft til vand-løsning. På linje med jordvarme er det et godt grønt alternativ til naturgas og en god mulighed, hvis din grund er for lille til jordvarme. Samtidig er det billigere at etablere end et jordvarmeanlæg.
“På sigt er økonomien i det dog ikke lige så optimal som ved jordvarme, og den grønne profil ej heller”, siger Jan Hansen. Og rent praktisk skal man da også være indstillet på, at løsningen bl.a. kræver en ude-del med bl.a. en ventilator - som dog nemt kan integreres i haveanlægget, så den fremstår diskret.
Et af de forbehold for denne løsning man ofte hører, er at udendørsinstallationen larmer og generer naboer. Men der foreligger faktisk lovgivning på området, der sikrer, at støjgener ikke er et problem, hverken for dig selv eller dine naboer.
Solcelleanlæg er en af de energi-investeringer flest danskere kaster sig over, og netop denne energiform har da også en helt afgørende fordel for de fleste. Her ligger udgiften nemlig primært i etableringsfasen og er efterfølgende en kilde til gratis strøm til en del af husholdningens forbrug. Men spørger man Adm. direktør hos Lind og Risør, Jan Skovgaard Hansen, så er det vigtigt at man tager hele investeringen med fra start.
“Det er rigtig ærgerligt at man investerer i et stor nyt solcelleanlæg, hvis man ikke også sørger for, at få vurderet om der er behov for at få installeret et batteri som kan oplagre energien til man skal bruge den.
Solceller producerer strøm i solskinstimerne, mens man ofte skal bruge strømmen i aftentimerne. Sørg derfor for et passende batteri og få tilpasset antallet af solceller og batteristørrelse efter familiens behov”, lyder
rådet.
Regnvandsopsamlingen er blevet en mere og mere populær installation - ikke mindst set i lyset af de ændrede vejrforhold med flere og kraftigere regnskyl.
Løsningen omfatter at der nedgraves en specialproduceret vandtank på grunden, hvori alt regnvand fra husets tag opsamles, filtreres og derefter tilbageføres til husets tekniske installationer som toiletskyl og vaskemaskine.
“Regnvandsopsamling betyder ikke, at man helt slipper for vandregningen. Det kan nemlig ikke bruges til drikkevand i husholdningen. Men man sparer det brugsvand men ellers skulle købe sig til og derudover aflaster man naturligvis også både miljøet og det kommunale kloaksystem. Og i sidste ende er alle de grønne investeringer vi vælger jo en langtidsinvestering i både huset, miljøet og klimaet”, slutter Jan Hansen.

VIGTIG VIDEN!
Ved investering i grønne løsninger skal du være opmærksom på følgende:

Jordvarme:
Grundes areal og udformning
Husets størrelse i forhold til anlægget
Jordbundsforhold kan ændre prisen

Luft-vand varmepumpe:
Nemmere at etablere
Kræver en ude-del med bl.a. ventilator
Afstandskrav til teknik og nabo

Solceller:
Tilpas antallet af solceller
Vurder om der er behov for et batteri
Regn på familiens behov

Del: